TopUni Nền tảng Sinh học

Trang bị các kiến thức nền tảng và trọng tâm trong chương trình Sinh học 12.
Giáo viên: Ánh Dương
Nhấn để bật tiếng

Vui lòng không chia sẻ tài khoản cho người khác. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

HOCMAI chúc bạn học tập hiệu quả!

Mô tả khóa học

TopUni Nền tảng Sinh học sẽ giúp học sinh:

Kiến thức
 • Tập trung vào việc cung cấp kiến thức và hướng dẫn phương pháp, kĩ năng làm bài.
 • Nhấn mạnh các nội dung quan trọng cần lưu ý và các sai lầm thường gặp trong quá trình làm bài.
 • Phân loại các dạng nội dung lí thuyết, hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản, trọng tâm theo từng bài học của mỗi chủ đề.
 • Cung cấp hệ thống các công thức/phương pháp/kĩ thuật giải nhanh các dạng bài cơ bản, trọng tâm, thường gặp trong mỗi chủ đề.
 • Cung cấp các ví dụ minh họa bám sát nội dung lí thuyết giảng dạy và các dạng bài tập đã cung cấp.
Phương pháp/ Kĩ năng
 • Luyện tập, thực hành ngay sau khi học và có tần suất lặp lại để nhớ sâu, nhớ lâu.
 • Kiểm tra, đánh giá khả năng nắm vững kiến thức nền tảng.
 • Tổng hợp các kĩ thuật giải các dạng toán liên chuyên đề.
Chúc các bạn học tốt!

Các yêu cầu khóa học

 • Học kĩ video bài giảng để nắm chắc nội dung giáo viên giảng
 • Làm bài tập ngay sau mỗi bài giảng để khắc sâu kiến thức

Kết quả học tập

 • Trang bị các kiến thức Sinh học trong chương trình lớp 12 làm nền tảng cho các kỳ thi

Đối tượng

 • Học sinh cần xây dựng kiến thức nền tảng cho các kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi riêng

Đề cương khóa học

HỌC TẬP TƯƠNG TÁC

TIẾN HÓA

CHỦ ĐỀ: BẰNG CHỨNG VÀ CÁC HỌC THUYẾT TIẾN HÓA


 • Các bằng chứng tiến hóa

  • (16/07/2024)
  • 1
 • Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài

  • (17/07/2024)
  • 1
 • Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (Phần 1)

  • (20/07/2024)
  • 1
 • Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (Phần 2)

  • (20/07/2024)
  • 1

CHỦ ĐỀ: SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT


 • Tiến hoá lớn và quá trình phát sinh chủng loại

  • (24/07/2024)
  • 1

SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI


 • Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

  • (10/08/2024)
  • 1
 • Sinh thái học quần thể (Phần 1)

  • (10/08/2024)
  • 1
 • Sinh thái học quần thể (Phần 2)

  • (15/08/2024)
  • 1
 • Sinh thái học quần thể (Phần 3)

  • (15/08/2024)
  • 1

CHỦ ĐỀ: SINH THÁI HỌC QUẦN XÃ


 • Quần xã sinh vật (Phần 1)

  • (15/08/2024)
  • 1
 • Quần xã sinh vật (Phần 2)

  • (30/08/2024)
  • 1
 • Hệ sinh thái

  • (30/08/2024)
  • 1
 • Trao đổi vật chất và chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái

  • (15/09/2024)
  • 1
 • Diễn thế sinh thái

  • (15/09/2024)
  • 1
 • Chu trình sinh - địa - hóa

  • (30/09/2024)
  • 1

CHỦ ĐỀ: SINH THÁI HỌC PHỤC HỒI, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


 • Sinh thái học phục hồi và bảo tồn đa dạng

  • (30/09/2024)
  • 1
 • Phát triển bền vững

  • (30/09/2024)
  • 1
Giới thiệu giáo viên
Ánh Dương
Ánh Dương -

Cô quan điểm, không thể bắt 1 con cá leo cây rồi đánh giá năng lực của nó yếu kém được. Và ai cũng sẽ tìm được thế mạnh riêng của bản thân mình.

 • Khen thưởng Sinh viên tốt nghiệp loại Xuất Sắc khoá 2019-2023 - Đại học Sư Phạm Hà Nội.
 • Top 20 nữ sinh trên cả nước giành giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2022 do bộ Khoa học & Công Nghệ cùng TW Đoàn tổ chức.