HM10 Tổng ôn iLive Toán 9

HM10 Tổng ôn iLive Toán 9

Mô tả khóa học

Đề cương khóa học

Giới thiệu giáo viên
Lê Ngọc Diên
Lê Ngọc Diên -

Bài học của thầy luôn đi kèm cùng các ví dụ thực hành thực tiễn, tạo điều kiện giúp học sinh nhớ lâu và linh hoạt áp dụng vào các bài toán liên quan.

  • Thầy liên tục cập nhật, biên tập nội dung bài giảng theo Chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Dạy học gắn liền với các ví dụ cụ thể để học sinh thực hành, từ đó học sinh dễ dàng nắm bắt các dạng bài tập, ghi nhớ lâu và áp dụng được vào các bài toán liên quan.
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường -

Với cách tiếp cận tuần tự, xâu chuỗi vấn đề một cách hệ thống, thầy giúp học sinh dễ dàng ứng biến linh hoạt với các dạng toán khác nhau.

  • Thạc sĩ Toán học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
  • Nhiều học sinh đạt điểm cao các trường THPT và Đại học nổi tiếng ở Việt Nam.