Ôn thi học kỳ Ngữ văn 7

  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản truyện - Dạng 1: Tóm tắt văn bản truyện
  • Dạng 2: Nêu nét đặc sắc nghệ thuật của văn bản
  • Dạng 3: Cảm nghĩ về 1 nhân vật/ hình ảnh
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Ôn tập phần Văn (Tiết 4)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào