TopUni Luyện đề iLive PAT-I HSA 1

  Mục lục bài giảng
  • Tự sự
  • Miêu tả
  • Biểu cảm
  • Thuyết minh
  • Nghị luận
  • Hành chính - công vụ
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Đọc hiểu)

Các phương thức biểu đạt

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 530

Chưa có thông báo nào