TopUni Luyện đề iLive PAT-I HSA 1

  Mục lục bài giảng
  • Phân tích ví dụ
  • Một số khía cạnh nghệ thuật của tác phẩm cần lưu ý
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Đọc hiểu)

Đọc hiểu các khía cạnh nghệ thuật của một tác phẩm

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 341

Chưa có thông báo nào