Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

Nhấn để bật tiếng
X

I. TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH)

Khai thác thông tin từ đồ thị hàm số, bảng biến thiên (P2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.675

Chưa có thông báo nào