TopUni Luyện đề iLive PAT-I HSA 1

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức tổng quát
    • Từ đồng nghĩa
    • Từ trái nghĩa
    • Từ đồng âm
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Tiếng Việt)

Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 368

Chưa có thông báo nào