Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Sử dụng đúng theo yêu cầu các chuẩn mực của tiếng Việt
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Tiếng Việt)

Chuẩn mực sử dụng từ và luyện tập sử dụng từ

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 246

Chưa có thông báo nào