Bước vào thế giới lập trình với Scratch 1

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH SCRATCH 1

Bài 3 - Tổng kết: Thiết kế nhân vật trong sản phẩm "Thư viện hoạt họa"

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 2.367

Chưa có thông báo nào