Bước vào thế giới lập trình với Scratch 1

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH SCRATCH 1

Bài 4 - Tổng kết: Hiệu ứng hiển thị trong sản phẩm "Thiệp điện tử"

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 1.950

Chưa có thông báo nào