Bước vào thế giới lập trình với Scratch 1

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH SCRATCH 1

Bài 5 - Tổng kết: Khái niệm tuần tự trong sản phẩm "Gobo và Tera đi chơi"

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 1.607

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào