Bước vào thế giới lập trình với Scratch 1

  Mục lục bài giảng
  • Tổng hợp kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH SCRATCH 1

Bài 6 - Tổng kết: Điều khiển chuyển động trong sản phẩm "Robot bắn hoa quả"

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 1.814

Chưa có thông báo nào