Bước vào thế giới lập trình với Scratch 1

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH SCRATCH 1

Bài 10 - Thực hành: Trò chơi "Vượt mê cung"

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 1.831

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào