Bước vào thế giới lập trình với Scratch 1

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn học trực tuyến
Nhấn để bật tiếng
X

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn học trực tuyến

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 1.381

Chưa có thông báo nào