Ôn hè Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Viết đoạn văn miêu tả
  • Viết đoạn văn kể chuyện
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3: VIẾT

Bài 5: Viết đoạn văn miêu tả và kể chuyện

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 44

Chưa có thông báo nào