Ôn hè Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Viết hoa tên người
  • Viết hoa tên riêng địa lí
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3: VIẾT

Bài 4: Quy tắc viết hoa

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 46

Chưa có thông báo nào