Bước vào thế giới lập trình với Scratch 1

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH SCRATCH 1

Bài 5 - Thực hành: Sản phẩm "Gobo và Tera đi chơi"

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 789

Chưa có thông báo nào