Bước vào thế giới lập trình với Scratch 1

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

BƯỚC CHÂN VÀO THẾ GIỚI LẬP TRÌNH SCRATCH 1

Bài 3 - Thực hành: sản phẩm "Thư viện hoạt họa"

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 1.309

Chưa có thông báo nào