Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng (2018-2019)

Học kỳ II

Sự giàu đẹp của tiếng Việt (tiết 1)

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung văn bản
  • Luận điểm: Tiếng Việt là thứ rất đẹp, rất hay
  • Giải thích luận điểm
X