Học Tiếng Anh từ con số 0 - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day - Các thì hiện tại
Nhấn để bật tiếng

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 8. Các thì của động từ (Phần 2)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.796

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Các thì hiện tại

Chưa có thông báo nào