Học Tiếng Anh từ con số 0 - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day - Các loại MĐ danh từ
Nhấn để bật tiếng

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 6. Mệnh đề danh từ

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.510

Tóm tắt nội dung: Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Mệnh đề danh từ


  • Lưu ý: Câu 7 bài 1 đáp án C thêm "s" vào sau "work". Vì vậy đáp án là C
  • Câu 25, sử dụng "whether" hoặc "if" trong trường hợp này đều đúng

Chưa có thông báo nào