Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
    • 1. Khái niệm thời thì
    • 2. Các loại thời thì cơ bản
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 7. Các thì của động từ (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 4.411

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên giới thiệu về Thời thì trong Tiếng Anh

Chưa có thông báo nào