Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
    • 1. So sánh lớn hơn 2 đối tượng
    • 2. Các chú ý
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 17. Các dạng câu so sánh cơ bản (Phần 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.117

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Dạng so sánh hơn 2 đối tượng

Chưa có thông báo nào