Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day - Liên kết Chính-Phụ
    • Nhóm subodinator chỉ ý nghĩa nhân quả
    • Nhóm subodinator chỉ kết quả
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 20. Các phép liên kết trong Tiếng Anh (Phần 3)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 949

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Liên kết Chính-phụ

Chưa có thông báo nào