Học Tiếng Anh từ con số 0 - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
Nhấn để bật tiếng

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 21. Các phép liên kết trong Tiếng Anh (Phần 4)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 616

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Liên kết chỉ sự nhượng bộ, chỉ mục đích.

Chưa có thông báo nào