Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 23. Cách sử dụng từ nối trong Viết đoạn văn Tiếng Anh (Phần 1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 921

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Cách sử dụng trạng từ nối các ý ngang bằng/ nguyên nhân-kết quả/ đối lập trực tiếp.

Chưa có thông báo nào