Học Tiếng Anh từ con số 0 - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài Trọng âm
  • Dạng bài Điền từ & Đọc hiểu
Nhấn để bật tiếng

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 32. Ôn luyện tiếng anh tại nhà

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 927

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên cung cấp cho học sinh phương pháp tự ôn luyện Tiếng Anh tại nhà.Chưa có thông báo nào