Handy English: Từ vựng và cách diễn đạt

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Bài 7: Thành ngữ - tục ngữ trong tiếng Anh

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 952

Chưa có thông báo nào