Handy English: Từ vựng và cách diễn đạt

Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Bài 7: Thành ngữ - tục ngữ trong tiếng Anh

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 1.055

Chưa có thông báo nào