Handy English: Từ vựng và cách diễn đạt

Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Bài 1: Phương pháp học từ vựng

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 4.062

Lưu ý:

- Bài giảng này không có bài tập tự luyện
- Các em tải tài liệu tham khảo và transcipt ở ngay dưới bài giảng

Chưa có thông báo nào