Tổng hợp và phân biệt các kiến thức dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Mệnh đề chỉ nguyên nhân
  • Mệnh đề nhượng bộ
  • Mệnh đề chỉ mục đích
  • Mệnh đề chỉ kết quả (so...that, such...that)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 6. Lưu ý khi sử dụng các mệnh đề Tiếng Anh (Part 2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.127

Chưa có thông báo nào