Phương pháp học thông minh - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Phân chia trang giấy
  • Kĩ thuật ghi chép
  • Ghi chép nội dung thảo luận
  • Ghi chép trong cuộc họp
  • Ghi suy nghĩ, ý tưởng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

GHI CHÉP THÔNG MINH

Bài 5: Ghi chép nội dung phân tán

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.187

Tóm tắt nội dung:

Qua bài học này các em sẽ nắm được các kĩ thuật ghi chép khoa học dành cho các nội dung phân tán, chưa logic như ý kiến trong các buổi thảo luận, buổi họp, hay cả dành cho việc ghi lại các suy nghĩ, tư duy của chính mình; từ đó có được cái nhìn tổng quát, tư duy mạch lạc phục vụ tốt trong quá trình học tập và làm việc.

Chưa có thông báo nào