Phương pháp học thông minh - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Sơ đồ tư duy
  • Sơ đồ bước
  • Sơ đồ khái niệm
  • Sơ đồ góc
  • Sơ đồ Ven
  • Sơ đồ Sứa
  • Sơ đồ Xương cá
  • Ma trận
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

GHI CHÉP THÔNG MINH

Bài 6: Ghi chép nâng cao

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.053

Tóm tắt nội dung:

Bài giảng giúp các em hiểu rõ vai trò ghi chép và tổng hợp thông tin.
Đặc biệt là cách ghi chép sử dụng các công cụ tư duy: biểu đồ bước, biểu đồ sứa, biểu đồ xương cá, bảng ma trận,... Mỉm cười

Chưa có thông báo nào