Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary - Part 1
  • Vocabulary - Part 2
  • Pronunciation
  • Grammar
  • Listening
Nhấn để bật tiếng

UNIT 3. MY FRIENDS

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.097

Lưu ý: Học sinh tải File Nghe - Pronunciation (đính kèm bài giảng) để làm bài tập trong clip 3 - Pronunciation

Chưa có thông báo nào