Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
 • Pronunciation
  • Activity 1
 • Vocabulary
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
 • Grammar
  • Activity 6
  • Activity 7
Nhấn để bật tiếng

REVIEW 1 (UNIT 1 - UNIT 3)

Review 1 (Unit 1 - Unit 3) - Part 1

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 817

Chưa có thông báo nào