Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng

UNIT 8. SPORTS AND GAMES

Lesson 4. Communication

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 779

Lưu ý: Trong Activity 1, câu số 6, Thế Vận hội được tổ chức ở Ai Cập là Egypt em nhé, cô nhầm thành Greece

Chưa có thông báo nào