Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Sông núi nước Nam (phần hai)

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

Được đánh giá là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của lịch sử văn học Việt Nam, Sông núi nước Nam kết tụ trong mình ý chí, khát vọng và quyết tâm của cả dân tộc suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Qua phần hướng dẫn đọc hiểu của thầy Nguyễn Phi Hùng, các em sẽ hiểu được nội dung và những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ này.
Mời các em bắt đầu bài học.

Trao đổi bài (0)

X