Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
  • Định nghĩa
  • Cách sử dụng từ đồng âm
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3, bài 4
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ I

Từ đồng âm

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.380

Tiếp nối mạch bài giảng hướng dẫn tìm hiểu về các hiện tượng liên quan đến mối quan hệ giữa âm và nghĩa của từ, hôm nay thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về hiện tượng Từ đồng âm. Mời các em cùng chú ý theo dõi bài giảng!

Chưa có thông báo nào