Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Thành ngữ

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Thành ngữ  là những cụm từ mang ngữ nghĩa cố định (phần lớn không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp) (không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ) và độc lập riêng rẽ với từ ngữ hay hình ảnh mà thành ngữ sử dụng, thành ngữ thường được sử dụng trong việc tạo thành những câu nói hoàn chỉnh. 

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa thành ngữ
  • Ý nghĩa của thành ngữ
  • Sử dụng thành ngữ
  • Luyện tập
X