Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Mùa xuân của tôi (phần một)

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Mùa xuân của tôi là thiên tùy bút đầy cảm xúc của một người con xa quê tha thiết nhớ về quê cũ, gửi nhớ gửi thương về mùa xuân xứ Bắc trong hoài niệm. Bài tùy bút là những trang văn hay nhất của đời văn Vũ Bằng cũng là những trang viết đã gọi ra được cái hồn vía của mùa xuân phương Bắc một thời, và mọi thời. Qua phần hướng dẫn của thầy Nguyễn Phi Hùng, mời các em cùng tìm hiểu những nét đặc sắc của tác phẩm này.


Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tìm hiểu tác giả
    • Tìm hiểu văn bản
  • Yêu mùa xuân là tình cảm tự nhiên
X