Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm rút gọn câu
  • Ví dụ
  • Ví dụ (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ II

Rút gọn câu (phần 1)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 4.121

Chưa có thông báo nào