Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Rút gọn câu ( Phần 2 )

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng câu rút gọn - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3, 4
X