Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Đặc điểm của văn bản nghị luận (tiết 1)

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Luận điểm trong văn bản nghị luận
  • Luận cứ trong bài văn nghị luận
X