Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta( Phần 2 )

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Chứng minh truyền thống yêu nước của dân tộc
    • Lòng yêu nước trong lịch sử
    • Lòng yêu nước trong cuộc kháng chiến hiện tại
    • Lòng yêu nước trong cuộc kháng chiến hiện tại (tiếp)
  • Nhiệm vụ của hiện tại
X