Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tác giả
  • Tìm hiểu tác phẩm
  • Đọc hiểu văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
  • Đức tính giản dị của Bác Hồ (tiếp)
X