Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Chuyển câu chủ động thành câu bị động

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Câu chủ động, câu bị động
  • Mục đích chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp)
X