Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
  • Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp)
X