Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Ca Huế trên sông Hương

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu tác phẩm
  • Đọc hiểu văn bản: Sự phong phú của ca Huế
  • Sự phong phú của ca Huế (tiếp)
  • Sự độc độc đáo của ca Huế
  • Sự độc độc đáo của ca Huế (tiếp)
X