Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, cách sử dụng văn bản hành chính.
  • Mục đích sử dụng
  • So sánh với văn bản thông thường
  • Bài tập 1, 2, 3
  • Bài tập 4, 5
X