Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Dấu gạch ngang

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Công dụng của dấu gạch ngang
  • Các ví dụ
  • Phân biệt dấu gạch nối với dấu gạch ngang
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
X