Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Công dụng của dấu gạch ngang
  • Các ví dụ
  • Phân biệt dấu gạch nối với dấu gạch ngang
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ II

Dấu gạch ngang

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.297

Chưa có thông báo nào