Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiết 3)

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng 5: Chuyển câu chủ động sang bị động - Bài 1
  • Bài 2
  • Dạng 6: Điền và nêu tác dụng của các dấu câu
X